Ceny nehrazených výkonů

Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Potvrzení o zdravotním stavu dítěte pro MŠ, školky v přírodě, školy v přírodě (na tiskopise doneseném ze školy) 50 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu dítěte na tiskopise vystaveném v ordinaci 200 Kč
Potvrzení o způsobilosti ke studiu 100 Kč
Vystavení zdravotního průkazu 100 Kč
Vyšetření a potvrzení k řidičskému a zbrojnímu průkazu 250 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 250 Kč
Lékařská zpráva o úraze pro komerční pojišťovnu 200 Kč
Lékařská zpráva o úraze pro komerční pojišťovnu 200 Kč
Lékařská zpráva pro policii či soud 250 Kč
Duplikát očkovacího průkazu (při ztrátě originálu) 200 Kč
Žádanky 50 Kč
Vyšetření a očkování očkovací látkou nehrazenou ze ZP (mimo očkovací látku) 180 Kč
Expresní vyhotovení lékařské zprávy na počkání (příplatek) 200 Kč
Předoperační vyšetření před zákrokem nehrazeným ze ZP (UPT, kosmetické zákroky) 500 Kč
Zavedení jedné náušnice vpichem 100 Kč
Zavedení jedné náušnice nastřelením (včetně náušnice) 200–250 Kč

Výkony pro neregistrované pojištěnce

Vystavení řidičského, zbrojního průkazu 500 Kč
Celkové vyšetření na vlastní žádost 1000 Kč

Homeopatie

První vyšetření 500 Kč
Kontrolní vyšetření 300 Kč