Ordinace

Ve vztahu ke všem pacientům volíme individuální přístup, využíváme všechny dostupné metody dle evropských a světových standardů a samozřejmě se pro Vás snažíme vytvářet prostředí založené na odbornosti, důvěře a příjemné péči, kterou si zasloužíte. V ordinaci máme k dispozici očkovací látky proti klíšťové encephalitidě, meningokoku typu C, pneumokoku. 

Nabízíme také možnost individuální úpravy očkovacího schématu dle přání a potřeb. 

Naše ordinace je vybavena přístrojem CRP, který je schopný do 2 minut zjistit zánět v krvi. Vybaveni jsme také rychlým Strep testem, díky čemuž jsme schopni zjistit přítomnost beta hemolytického streptokoka do 10 minut.

Zpracování osobních údajů

Informujeme vás, že v rámci provozování kamerového systému dochází ke zpracování osobních údajů osob nacházejících se v prostorách čekárny praktického lékaře a jejího vchodu (MUDr. Zdeňka Šidlová Masarykova 900 NSP 3. patro). Na záznamech dochází k zachycení fyzické podoby osoby.

Správce

Správcem osobních údajů z kamerového systému je MUDr. Zdeňka Šidlová (IČ 64628931) se sídlem Masarykova 900 NSP 3. patro. Dále jen Lékař.

Účely zpracování

Účelem zpracování osobních údajů prováděného kamerovým systémem je ochrana majetku, ochrana před krádežemi a prevence vandalismu.

Rozsah zpracování, kategorie osobních údajů

Zpracovávaná je fyzická podoba osoby na obrazovém kamerovém záznamu.

Místo zpracování osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány v ordinaci praktického lékaře adresou Masarykova 900 NSP 3. patro.

Příjemci

Záznamy z kamerového systému nejsou předávány třetím osobám s výjimkou případů, kdy je to Lékaři uloženo zákonem nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. V takovém případě mohou být údaje zpřístupněny například orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely přestupkového řízení a podobně.

Umístění kamer

Kamera je umístěna v čekárně lékaře a v soukromé místnosti pro lékaře a sestru, kde nemají pacienti přístup. Místa snímaná kamerovým systémem jsou označena v ordinaci tabulkou.

Doba uchovávání záznamu

Záznamy se uchovávají po dobu 48 hodin, poté se začnou ve smyčce přepisovat záznamy novými.

Pracovní režim kamer

Kamery snímají prostor nepřetržitě.

Kontaktní údaje

Své žádosti nebo dotazy ohledně kamerového systému můžete uskutečnit pomocí kontaktního formuláře.